• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

● « نعشقگ ..~ ليل وَ نهآر ~.. » ●

ڪـريزـﮱ

๑ . . عضو . . ๑
التسجيل
30 ديسمبر 2011
رقم العضوية
14215
المشاركات
75
مستوى التفاعل
1
الجنس
.
.
مسآئگم / صبآحگم { خير وَ فرح . .

مجموَعة ~ Sms ’’ أعجبوني وجبتها لكمـ/
/


{مدخل:آسألَكّ بـالًَلًَهِـ وَعٌيوُنًكّ تُشُوفّ
هُوٌ حَقّ مِغّليگ تِهدَِيهـ المرار !!عمري .. مآحبيت گلمة
" إنتظآر "إلآ ..
يوَم إني " عرفتگ " !!
عشت معنى الـ " إنتظآر "
ذبت فيه .. وَ.. ذآب فيني !!
وَ.. صرنآ وَآحد ..!!
نعشقگ ..~ ليل وَ نهآر ~..
بعدهآ .. طبعاً .. دريت
ليه جيت ..؟!
وَليه قلبي .. بـ { گل بسآطه !!
گان وَآقف فـ / انتظآرگ ..؟!!
يحتري .. بردگ ..~ وَ / نارگ ~..
يحتريگ . .
وَانت مآفگرت..
لحظة تحتريه !!؟/
/

ســآعة وَأنآ أگتب : هنــآ وَ هنــاك وَ اتعثـّر ،،
احـآول إنـي بـ / لحظـة ،، اگسـر سگـآتي ..
إن قلت : أقــدر على النســيآن / مـآ أقدر..
أقســم ،، گـ / أنگ إنخلقـت { جزء من ذاتي ~ ..
/
/

يـآ گثـر نـآسٍ ،، تحـآول تنتقـص قدري ،،
تظهـر لي الطـيب !! وَتخـفي لي عـدآوَتهـآ ..!
هُـم مـآقـدروَآ طعـن صدري / وَاطـعنوَآ ظهري ،،
بـ { ســـيوَف غـدرٍ ،، حشى مآ احـسّ طعنتهآ ..!
هم حـآربـوَني / ســبب : طيـبي ،، سـبب : طهري ،،
هـم اسـتغـلّوَآ [ صفـآ نـفسي ] وَطيـبتهآ ..
لابُــد يـجلي ظــــلآم قـلوَبهم ~ فـجري ~
وَالقــصة اللي بـــدت ،، أعــلن نهآيتــهآ ..!/
/

أحبـگ ، گنـت گلـي لـگ وَ ’ أحبـگ ،
مـع إنـگ گنـت تعشقـني " فضـآوَهـ " !
عطـآي - أعطيـه لـگ ! { مآ أنشـدگ عنـهـ !
وَأسمـي ~ سيـل ~ طعنـآتگ شقـآوَهـ . .
حبيـبي گنـت ؛؛ بـسّ اليـوَم مـدري !؟
منـين أجيـب لـگ إسـم وَ { سمـآوَهـ ؟!/
/

مـن يـوم غبـتي وَ التعَـب - يگتـب – علـى وَجهـي أرق !
مـن يـوم غبـتي وَ السهَـر ~ ما گفّـر . . الذنـب وَ غفـى !
مـدري ؛ بـ / مـوَت مـن العطـش ؛ وَإلآ ؛ بـ / مـوَت مـن الغـرق !
مـن روحتـگ وَأنـآ " انتظـر " وَ أعشّـم جـروَحي شفـآ ’’
مامـرّ فـي صـدري عـذر الاّ رميتـهـ وَ ~ احتـرق ~
حـتى استحيـت مـن الضلـوع ليـآ نشدتـني / مآلفـى ؟! }


/
/

تـ ع ـآل اجلـس علـى – جـآل – المـوآجع وَ إرشـف احـزآني ’’
عسـآگ " تحـسّ " فـي ليـل الوحيـد وَحـالتهـ دوَنـگ !!
ابـي أحبـس شعـوري وَ البـلآ لآ : صـآحت : أشجـآني :
اسگتهـآ . . علـى ذگـرى گـلآم ٍ گـآن ~ بـ / عيـونگ }
لوّ ؛ إنـگ ؛ بـسّ ؛ تـدري ؛ فـي ؛ فـرآقگ ؛ گيـف ؛ بگـآني !
بـ / تـدري وَشّ گـثر قلـبي يبيـگ وَ { صعبـهـ يخـونگ ؟!
/
/

يمـوَت ’ الشـوَق ، بـ / ضلـوَعي وَ أنـآ ارجـع مـن وَفـآ وَ احييـهـ !
وَاعـدّ بـ / گـلّ تنهيـدهـ { يجـي بگـرهـ ؛ يجـي بگـرهـ ~
أمـآنهـ قبـل لآ تـرحل – تفضـل – خـآفقي مآ ابيـهـ
وَإذاآ إنـگ مآتـبي تعشـق !! دخيـل الله :

لآ { تگـرهـ . . !

/
/
يآگـبرهآ لآ جيـت / أرجـع . . گمـا جيـت !
تحسبهـآ سهلـهـ ؟؟ تگسـر ~ أشـوَآق مغليـگ ؟!
وَگلّ - مآ يشـد – الوَصـل فـي َوصـلهـ ’’ أرخيـت !
لآ .. لآ تخلـي الطيـش أگـبر مبـآديگ
وَحـسّ ’ بـ / غـلآگ ، وَ شـوَف بـ / الـذآت هـ / البيـت !
يـآ غآليـهـ ؛؛ لـوَي مآ أعـزگ وَ أدآريـگ
أن گـان مـن فقـدي " لـ / حنـآنگ "
أنـآ أقفيـت !!


/
/

إذآ گـآن الـوَفآ غلطـهـ ؛؛
وَقلـبي هـوّ سبـب بلـوَآي ؟!
أبشـرگ { مآتغـيّر ~ لـوّ يطيـح الحـب مـن عيـني !!
وَ ربـي مآ نسيتـگ يآ ’’ غـلاي .. وَ .. دنيـتي .. وَ .. منـآي }
وَ ربـي ؛ مآ أبيـگ ؛ ألا ؛ بعـد ؛ هـ / الحـب ؛ تغليـني !/
/

لآ تصدِّق ..
گلّ من جآگ بــ " مديح " ..
من عدوَي .. يآمآ وَاللـــه إنمدحت ..!
شمعة الفرحــه من أخطآئگ .. - تسيح !
الغـرق : محتوَم لـگ .. !!
{ مهمآ سبحت !!
مـنـظـر الفرقــآ ..
تـرى جـدا ً قبيــح .. !!
موَ نصحتگ .. ؟!
.. ليـه يعني مـآ انتصحــت .. , ؟
صرت في وَصلگ عن عيوَني شحيح ..
إنعمت عين الَوصل ..
وَينــگ !
سرحت ؟!
إعـترف فـي غلطتگ .. / خلّـگ صريـح .. ,
.. لآ تگـآبر بـ / الخطـآ ..
{ دآمك جرحـــت ~ .. , !/
/جروَحي فوَق طآقآتي ؟؟
بگيـت !! وَ فـي عيوَنـي . . دم !!
رضيت آنآ على القسوَهـ !
وَضآعت گـلّ بسمآتـي !
تعبتْ / وَمآ صدق حَظي ! وَ فوَق الهم أشيل الهـم !!
صغيرهـ في العمر آنـآ وَ گبيـرهـ حيـل مأسآتـي !
محد يدري عن أخبآري محد في دنيتـي مهتـم !
وحيدهـ أمشي مع همِّي وگبيرْ { الحزْن فـي ذآتـي ~


/
/


تعتقد مآ بقى من جرحگ إلآ شقآي ؟
يشهد الله : بـ / أن البآقي ~ أدهى وَ أمرّ !!

صرت أنآ أحسّ غلطة عمري صآرت وَفآي !
وَ القهر مآ ذگرني عقبگ { إلآ القهر........!!

/
/
بـعـض { الشـگـوَگ . . تـدگ صـرح الهـوى دگّ
اقـر الـحـروَف وَمقـصـدي تـستـشفّـه !
إن گآن حـطيـت الـغلآ ؛؛؛ في طـرف شـگّ
يطيـح لآ مـن جـآهـ { عـآذل !! وَ . . دفـّـه ~

/
/~ أشتـآق لـك ~
مآيـعني إنـي أحتـآج لـك !
~ أشتـآق لـك ~
يمكـن عشـان أعاتبـك
وَ { أضآيقـك !
وَإلآ أكـدّر خآطـرك !
~ أشتـاق لـك ~
وَيمكن / كـــذب /
مـآ أشتـآق لـك .. !/
/

| أحيـآن ’’
أحـسّ أني مهمـهـ لـ / قلبـگ ..
وَأحيـآن
أحسـّگ مآدريـت بـ { وَجـوَدي !
يآخي عشـآن اللـهـ
[ ربـّي وَربـّگ ]
قـلّ لي :
معـآگ لـ وَيـن
أقـصى : حـدوَوَدي ؟{مخرج : تِدّريً وشٌ آللي يِذّبَحُك وآنت مآ مت
آنك تَشَوفّ آللي تِحّبهُ يُُخونِك .. !

 

هدوء طفله

๑ . . زائر . . ๑
التسجيل
26 يوليو 2011
رقم العضوية
13865
المشاركات
2,987
مستوى التفاعل
462
الجنس

رووووعه تسلمين الغلا


عمري .. مآحبيت گلمة
" إنتظآر "إلآ ..
يوَم إني " عرفتگ " !!
عشت معنى الـ " إنتظآر "
ذبت فيه .. وَ.. ذآب فيني !!
وَ.. صرنآ وَآحد ..!!
نعشقگ ..~ ليل وَ نهآر ~..
بعدهآ .. طبعاً .. دريت
ليه جيت ..؟!
وَليه قلبي .. بـ { گل بسآطه !!
گان وَآقف فـ / انتظآرگ ..؟!!
يحتري .. بردگ ..~ وَ / نارگ ~..
يحتريگ . .
وَانت مآفگرت..
لحظة تحتريه !!؟

حبيت ها وفي كم وااحد بعد
بس الكل حلوو وعجيب
نترياا يدييج الغلا
تقبلي مروري تحياتي
 

ڪـريزـﮱ

๑ . . عضو . . ๑
التسجيل
30 ديسمبر 2011
رقم العضوية
14215
المشاركات
75
مستوى التفاعل
1
الجنس
مشكوره فديتج ع طلتج

ولا هنتي السآاع..
 

عايشة

๑ . . عضو إمبراطوري . . ๑
التسجيل
20 نوفمبر 2010
رقم العضوية
12903
المشاركات
4,544
مستوى التفاعل
2,077
الجنس
الإقامة
بعـالم من اختيــاري ..
يمـوَت ’ الشـوَق ، بـ / ضلـوَعي وَ أنـآ ارجـع مـن وَفـآ وَ احييـهـ !
وَاعـدّ بـ / گـلّ تنهيـدهـ { يجـي بگـرهـ ؛ يجـي بگـرهـ ~
أمـآنهـ قبـل لآ تـرحل – تفضـل – خـآفقي مآ ابيـهـ
وَإذاآ إنـگ مآتـبي تعشـق !! دخيـل الله :

لآ { تگـرهـ . . !مسجاات جداا جميييييييييييله ..
 

ڪـريزـﮱ

๑ . . عضو . . ๑
التسجيل
30 ديسمبر 2011
رقم العضوية
14215
المشاركات
75
مستوى التفاعل
1
الجنس
عيوونج الحلووه ..

وربي لا هاانج ع المرور .
 

ربي ثبت قلبي...

๑ . . مشرفة برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
14 سبتمبر 2010
رقم العضوية
12671
المشاركات
4,129
مستوى التفاعل
851
الجنس
الإقامة
السعودية
يعطيك العافيه اختي
 

soooooooooomh

๑ . . مراقبة البرزات العامة . . ๑
التسجيل
17 نوفمبر 2008
رقم العضوية
9815
المشاركات
16,974
مستوى التفاعل
3,068
الجنس

يمـوَت ’ الشـوَق ، بـ / ضلـوَعي وَ أنـآ ارجـع مـن وَفـآ وَ احييـهـ !
وَاعـدّ بـ / گـلّ تنهيـدهـ { يجـي بگـرهـ ؛ يجـي بگـرهـ ~
أمـآنهـ قبـل لآ تـرحل – تفضـل – خـآفقي مآ ابيـهـ
وَإذاآ إنـگ مآتـبي تعشـق !! دخيـل الله :

لآ { تگـرهـ . . !


ابدعتي فـ اختيار المسجآت

سلمت اناملج عزيزتي
 

ڪـريزـﮱ

๑ . . عضو . . ๑
التسجيل
30 ديسمبر 2011
رقم العضوية
14215
المشاركات
75
مستوى التفاعل
1
الجنس
يعطيك العافيه اختي

ربي يعافيج الغلاا

ولا هنتي ع المرور..
 

ڪـريزـﮱ

๑ . . عضو . . ๑
التسجيل
30 ديسمبر 2011
رقم العضوية
14215
المشاركات
75
مستوى التفاعل
1
الجنس

يمـوَت ’ الشـوَق ، بـ / ضلـوَعي وَ أنـآ ارجـع مـن وَفـآ وَ احييـهـ !
وَاعـدّ بـ / گـلّ تنهيـدهـ { يجـي بگـرهـ ؛ يجـي بگـرهـ ~
أمـآنهـ قبـل لآ تـرحل – تفضـل – خـآفقي مآ ابيـهـ
وَإذاآ إنـگ مآتـبي تعشـق !! دخيـل الله :

لآ { تگـرهـ . . !


ابدعتي فـ اختيار المسجآت

سلمت اناملج عزيزتي


ربي يسلمج اختيي

ويعطييج العاافيه ع الطله فديتج..
 
عودة
أعلى